Kwaliteit

Binnen Kleurzorg hebben we de volgende overkoepelende normen voor de kwaliteit van zelfstandige zorgprofessionals gedefinieerd:
De organisaties binnen Kleurzorg biedt goede zorg aan, in overeenstemming met de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliŽntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reŽle behoefte van de cliŽnt, waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard en kwaliteitsstandaard, en waarbij de rechten van de cliŽnt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliŽnt ook overigens met respect wordt behandeld.


© 2023 Kleurzorg