Aanleiding

Kleurzorg is ontstaan in de context van de transitie en transformatie in het sociale domein. Deze worden ook wel "3D" genoemd: de decentralisaties van zorg, jeugd en werk.

Het landschap van leveranciers van zorg-dienstverleners bevat naast bestaande grote partijen ook veel zelfstandige zorgprofessionals. Een aantal daarvan werkt samen, bijvoorbeeld in verenigingen of coöperaties, velen ook (nog) niet. Een groot deel van de zorg wordt door deze zelfstandige zorgprofessionals geleverd. Dat heeft een aantal voordelen:
Deze combinatie van eigenschappen wordt vaak erg gewaardeerd door individuele cliënten. Tegelijkertijd zijn de zelfstandige zorg-dienstverleners wel professionals en vanzelfsprekend houden ze zich aan kwaliteitsnormen en relevante wetgeving. Wat echter het meest opvalt is hun grote inzet en betrokkenheid en de grote verscheidenheid binnen de groep van zelfstandige zorgprofessionals. Men vult elkaar onderling aan en is in staat om in samenwerking complexe situaties systeemgericht en multi-disciplinair te benaderen.

Deze kleurrijke groep zelfstandige zorgprofessionals is gezamenlijk goed in staat om lokale aanbodconsortia te vormen van complementaire aanbieders. Tegelijkertijd is men gezamenlijk in staat centraal kwaliteitswaarborging, contract-dienstverlening en financiële afhandeling te faciliteren.
Begin 2014 sloegen een aantal van deze groepen de handen ineen om als gezamelijk initiatief "Kleurzorg" te beginnen.


© 2023 Kleurzorg