Inspiratie

Binnen Kleurzorg en in discussies met gemeenten gebruiken wij de volgende inspiratiebronnen:
"alleen ga je sneller, samen kom je verder"
"een essentiŽle aanvulling op de grootschalige zorg"
"eenheid in verscheidenheid"
"borging van kwaliteitsnormen"
"zelfstandigen zijn bij uitstek flexibel en innovatief"
"een kraamkamer van vernieuwing"
"tarieven van zelfstandigen zijn een fractie van die van de grote organisaties"
"kleinschalige zorgprofessionals hebben de gedrevenheid die nodig is voor de participatiesamenleving"


© 2023 Kleurzorg