Kleurzorg faciliteert

Kleurzorg functioneert als "tussenpersoon"/"loket" tussen enerzijds gemeenten en zorgverzekeraars en anderzijds de zorgprofessionals, zodat we hierbij op een kostenefficiënte manier hoogkwalitatieve zorg en bijbehorende diensten kunnen verlenen aan cliënten. Kleurzorg garandeert kwaliteitsnormen, faciliteert zorgdienstverlening en ondersteunt bij het sluiten van contracten en de financiele afhandeling:


Bij dit proces worden opdrachtgevers en financiers mogelijkheden tot monitoring geboden. Daarnaast verrichten we metingen aan begin, terugkerend en aan het eind van de zorgdienstverlening, zodat we input kunnen leveren aan de outcomecriteria voor kwaliteitstoetsing jeugdhulp ("Outcome in zicht" van NJI, 9 mei 2014).

© 2023 Kleurzorg