Eenheid in individualiteit

Zelfstandige zorgprofessionals binnen Kleurzorg zijn en blijven volledig autonoom, hebben hun eigen algemene voorwaarden en dergelijke, dragen zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor hun zorg-dienstverlening aan hun cliënten en we maken bijvoorbeeld ook geen prijsafspraken en doen niet aan kartelvorming.

Op grond van de overeenkomst van maart 2014 tussen brancheorganisatie BTN, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en VWS is het kleine aanbieders voortaan toegestaan om consortia te vormen (op de aangegeven manier, aanbodconsortia bestaande uit complementaire aanbieders) en Kleurzorg komt daardoor niet in aanvaring met de Mededingingswet.

Binnen Kleurzorg hebben zelfstandige zorgprofessionals ieder hun eigen financiële administratie, tarief, omzet, ondernemersrisico en zijn niet in dienst van Kleurzorg. Leden kunnen hun VAR-WUO behouden. Ook de groepen die Kleurzorg vormen blijven autonoom en blijven hun eigen toegevoegde waarde bieden aan hun leden en cliënten.

© 2023 Kleurzorg